Manifest komunistyczny, czyli Lennon wiecznie żywy

sierp i młot  pacyfa

To mógłby być hymn Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich – bez żadnych zmian poza tłumaczeniem na rosyjski. Międzynarodówka Komunistyczna też by go chętnie przyjęła. Nie żartuję. Są tu chyba wszystkie deklaracje marksistów. Jest świat bez opium dla ludu, jest ogarnięcie ludzkiego rodu przez związek nasz bratni, jest likwidacja własności prywatnej, jest zaspokojenie potrzeb wszystkich ludzi, jest pokój, o który nieustannie komuniści walczą…

Imagine there’s no heaven
It’s easy if you try
No hell below us
Above us only sky
Imagine all the people
Living for today…
Imagine there’s no countries
It isn’t hard to do
Nothing to kill or die for
And no religion too
Imagine all the people
Living life in peace…
You may say I’m a dreamer
But I’m not the only one
I hope someday you’ll join us
And the world will be as one
Imagine no possessions
I wonder if you can
No need for greed or hunger
A brotherhood of man
Imagine all the people
Sharing all the world…
You may say I’m a dreamer
But I’m not the only one
I hope someday you’ll join us
And the world will live as one

…i nie ma po co żyć. To też jest tu napisane expressis verbis. Ponieważ "nothing to kill or die for" znaczy dokładnie tyle, co "nothing to live for".

Zabawne, co można znaleźć w tekstach piosenek, gdy się je przeczyta ze zrozumieniem, nieprawdaż?