Mądrego to i przyjemnie posłuchać

Inżynier Jacek Gmoch ma reputację śmieszka rysującego po ekranie…

Jacek Gmoch w Google

…a jest to – bez ironii – tzw. Ciekawy Człowiek.

Polecam obejrzeć sobie choćby rozmowy Asa Wywiadu z Gmochem. Właśnie ukazała się świeża. Jeśli nie masz teraz czasu, włącz od dwunastej minuty – dla bardzo interesującej uwagi rzuconej mimochodem na temat pokolenia jego piłkarzy z lat 70-tych.